Service

Vi utför service på vattenkraftstationer sedan många år. Våra servicetekniker och ingenjörer har lång erfarenhet av att arbeta med förebyggande underhåll och innovativa tekniker för att minimera kostnader. Vi är snabbt på plats när det behövs. 

Vi erbjuder:

  • Akutreprationer i fält.
  • Kontinuerlig service för att minimera stillestånd, med utförliga statusrapporter.
  • Moderna analyser av mekaniska, hydrauliska och elektriska fel.
  • Tillverkning och renovering av all mekanisk, hydraulisk och elektrisk utrustning i stationen.

 

Broschyrer

Kontaktuppgifter

Power House Sverige AB 
Trikågatan 1 
520 10 Gällstad

Andreas Trunk

+46 (0)703831579
andreas.trunk@pwrh.se

Magnus Carlsson

+46 (0)705772482
magnus.carlsson@pwrh.se